تبلیغات در آقای دامنه

تا همین چند سال پیش رایج ترین تبلیغات، تبلیغات در روزنامه، مجله بود.اما امروزه کم تر از این گونه تبلیغات استفاده می شود.امروزه بستر و شکل تبلیغات تغییر کرده و به تبلیغات اینترنتی کشیده شده.

پس چه بهتر که تبلیغات خود را در بزرگترین سایت پارک دامنه آی آر انجام دهید.

در این سایت با پارک بیش از ۴۰۰۰۰ دامنه مرتبه اول کشور و بازدید روزانه بسیار بالا محیطی مناسبی را برای معرفی خدمت و محصول شما فراهم آورده ایم.


 


 

شما میتوانید تبلیغات خود را در صفحه اول پارک دامنه و یا صفحه اصلی آقای دامنه انجام دهید.


 

لطفا برای آگاهی از تعرفه تبلیغات با ما تماس بگیرید.

شماره تماس: 09109988777