شکایات

برای ثبت شکایات می توانید  یا با مراجعه حضوری در روزهای کاری از ساعت ۹ تا ۱۷ به شرکت نسبت به طرح شکایت خود اقدام کرده و یا اینکه با آدرس ایمیل support@mrdomain.ir شکایت خود را مطرح نمایید.