اخبار دامنه

دامنه های ملی به مرز یک ملیون دامنه رسید

دامنه های ملی به مرز یک ملیون دامنه رسید ه گزارش پایگاه خبری وب سایت آقای دامنه ، در دی ماه ۱۳۹۵ (یعنی کمتر از یکسال پیش) خبر ۹۰۰ هزار تایی شدن دامنه های ملی را در وب سایت آقای دامنه اطلاع رسانی...